Amel-Mânde

0
389
views

Şeb indi karıştın gaybına, çekildin mahremine

Mehtap kederden suratını düşürmüş dehş denize

 

Derya içini çekti, üfledi meltemi yüzüme

Ben şarab-ı elîm tesirden dâhi kurtulamadım

 

Ahter arşta iştiyakınla göz kırptı sen düşüne

Ben kendimde düş kuracak takâtimi bulamadım

 

Bir kısrağa cüzünü saklamış, gülgûn çiçeğe

Bu gize mazhar olup da künhüne erişemedim

 

Gark oldum senin bi’r-i muattal gözlerine

Küll cihanda ferd-i zatına yaraşır bulamadım

1.Beyit Vezni: Müstef’ilün / Mef’ûlâtü / Me fâ î lün / … /

2.Beyit Vezni: Fâ i lâ tü / Me fâ i lün / …. / …./

3.Beyit Vezni: Müs tef i lun / Müf te i lun / …. / …. /

Ferit ALTAR

CEVAP VER