Petrus’un İsa’yı İnkârı

0
612
views

Kapak Resmi: Caravaggio – The Denial of Saint Peter (1610)

İsa, 12 Havari’den biri olup eskiden balıkçılık yapan Simon’a “sağlam, güçlü, güvenilir, itimat edilen” anlamlarını içeren “Kaya” manasına da gelen Latince “Petrus” ismini verir.

***

Son Akşam Yemeği’nden sonra İsa dua etmek istediğini söyler. İsa; Petrus, Yuhanna ve Yakup ile birlikte Zeytin Dağı’nın eteklerindeki Getsemani Bahçesi’ne yola koyulurlar.

Bu sırada İsa Havarilerine,”Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz. Çünkü şöyle buyrulmuştur: Çobanı vuracağım. Koyunlar darmadağın olacak.” der. (Markos:27-31)

Petrus ise kibirli bir şekilde araya girer, “Herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem.”

İsa ise kendisine bildirilen geleceğin dayanılmaz ağırlığını üzerinde taşır. Belki en dayanılmazı da baş havarisinin kendine ihanet edeceğini bilmesidir. Güvendiği bir yol arkadaşına kendini yadsıyacağını bildirir:“Bugün, bu gece, horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkâr edeceksin.”

Petrus, “Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkâr etmem” diyerek üsteler.

***

İsa Getsemani’de Romalı Askerler tarafından tutuklandıktan sonra Başkahin’in evine götürülür. Bu sırada hengâme arasında kaçan Petrus ve Yuhanna İsa’nın yargılandığı eve kadar onu uzaktan izlerler. Petrus bahçeye girerken hizmetçi kızlardan biri Petrus’u daha önce gördüğünden şüphelenir. Ateşin başında ısınan askerlerin yanına oturduğunda Petrus’un yüzü daha da belirginleşir ve hizmetli ona, “Sen de Nasıralı İsa’yla birlikteydin” der.

Petrus ise bunu inkâr ederek “Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum” der ve bu sırada horoz öter. Hizmetçi kız Petrus’u görünce çevrede duranlara yine “Bu adam onlardan biri” demeye başlar. Petrus tekrar inkâr eder. Çevrede duranlar az sonra Petrus’a yine “Gerçekten onlardansın; sen de Celileli’sin” derler. Petrus kendine lanet okuyup ant içerek “Sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum” der.

Bu sırada horoz ikinci kez öter.

O sırada İsa yargılandığı evin balkonunda avluya bakmaktadır. Olan biteni dinlemiştir ve Petrus ile göz göze gelir. İsa’nın mahzun bakışları Petrus’un kalbine öyle bir acıyla saplanmıştır ki sanki delip geçmiş, ömrünün sonuna kadar dayanılmaz bir acı ve vicdan azabı içinde bırakmıştır onu.

Petrus’a bu yaptığının nedenini sorduklarında “başka çaresi olmadığını” söylemiştir.

Resim: Jusepe de Ribera – The Denial of Saint Peter

Mustafa Cem Cemaligil

CEVAP VER